Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

105. Odlok o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, stran 120.

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 14. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda
1. člen
S tem odlokom se uvaja prispevek za financiranje izgradnje programa za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Šmarje pri Jelšah.
2. člen
Zavezanci so vsi porabniki vode, ki so priključeni na javno vodovodno omrežje, katerega upravljalec je OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.
3. člen
Prispevek od kubičnega metra porabljene vode znaša:
---------------------------------------------------------------------------
                               od 1. 1. 2001
                               do 30. 6. 2001
---------------------------------------------------------------------------
za gospodinjstva, šole, vrtce in ustanove             15 SIT/m3
za gospodarstvo in ostale pridobitne dejavnosti          20 SIT/m3
---------------------------------------------------------------------------
Višina prispevka se enkrat letno poveča v skladu z rastjo drobnoprodajnih cen v Republiki Sloveniji za preteklo leto. Prvo povečanje iz tega naslova se ne more izvesti pred 1. 7. 2002.
4. člen
OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., je pooblaščeno za pobiranje prispevka.
Prispevek se zaračunava na računih za porabljeno vodo in se porabnikom izkazuje ločeno.
5. člen
Obveznost plačevanja – pobiranja prispevka, traja sedem let.
Sredstva, zbrana s prispevkom, se uporabijo za izgradnjo infrastrukturnih objektov, odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Šmarje pri Jelšah, skladno z investicijskim programom.
Zbrana sredstva OKP Rogaška Slatina d.o.o. preodkazuje na žiro račun Občine Šmarje pri Jelšah, številka ŽR: 50730-630-10189.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2001.
Št. 06202-82/00
Šmarje pri Jelšah, dne 15. decembra 2000.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.