Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

104. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 120.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 21. redni seji dne 20. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parceli s št. 869/3 – pot v izmeri 106 m2, in 870/3 – cesta v izmeri 6 m2, obe vpisani v SEZNAM I, k.o. Šmarje.
2. člen
Parceli iz 1. člena tega sklepa prenehata imeti značaj javnega dobra in se odpišeta od SEZNAMA I, k.o. Šmarje, zanju odpre nov ZKV v isti k.o., nato pa pri novem vložku vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, p. Sevnica, do celote, oziroma da se navedeni parceli pripišeta k ZKV iste k.o., pri katerem je že vknjižena lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, p. Sevnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46500-0019/00
Sevnica, dne 20. decembra 2000.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.