Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

103. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 119.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 21. redni seji dne 20. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo s št. 1520/40 – cesta, v izmeri 12 m2, ki je vpisana v ZKV: seznam VII., k.o. Sevnica in za parcelo s št. 1520/41 – cesta, v izmeri 46 m2, ki je vpisana v ZKV: seznam VII, k.o. Sevnica.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in se odpiše od ZKV: seznam VII, k.o. Sevnica, vpiše v nov ZKV te iste k.o., in v tem novem ZKV vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, p. Sevnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46200-0020/96
Sevnica, dne 20. decembra 2000.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.