Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

100. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sevnica za leto 2000, stran 119.

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 21. redni seji dne 20. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Sevnica za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Sevnica za leto 2000 (Uradni list RS, št. 13/00, 56/00 in 102/00) se spremeni 2. člen tako, da glasi:
»Predvideni prihodki in odhodki proračuna za leto 2000 znašajo:
-----------------------------------------------------------------------------
        Bilanca prihodkov      Račun finančnih      Račun
           in odhodkov     terjatev in naložb  financiranja
              v SIT                    v SIT
Prihodki      1.711,314.970              /   62,000.000
Odhodki       1.760,714.970              /   12,600.000
Presežek            /              /   49,400.000
Primanjkljaj      49,400.000              /        /
-----------------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40200-0006/00
Sevnica, dne 20. decembra 2000.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.