Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

98. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dežurstvih prodajaln v Občini Rogaška Slatina, stran 117.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) in v skladu s 17. členom zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93) in 4. člena pravilnika o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97 in 36/00) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 20. redni seji dne 29. 11. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dežurstvih prodajaln v Občini Rogaška Slatina
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje pravilnik o dežurstvih prodajaln v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 8/99).
2. člen
V 4. členu se črta prva alinea.
3. člen
Spremeni se drugi odstavek 5. člena, tako da glasi:
Trgovine na drobno z motornimi gorivi lahko obratujejo kot dežurne prodajalne vsak delovni dan med 5. in 7. uro, med 21. in 24. uro, v soboto med 5. in 7. uro, med 21. in 24. uro, v nedeljo, na praznik in dela prost dan med 5. in 24. uro.
Spremeni se tretji odstavek 5. člena, tako da glasi:
Cvetličarne lahko obratujejo kot dežurne prodajalne v nedeljo med 7. in 13. uro, na praznik in dela prost dan pa med 7. in 21. uro.
Spremeni se četrti odstavek 5. člena, tako da glasi:
Trafike lahko obratujejo kot dežurne prodajalne vsako nedeljo med 7. in 13. in na praznik ter dela prost dan med 7. in 13. uro.
Spremeni se peti odstavek 5. člena, tako da glasi:
Prodajalne z živili lahko obratujejo kot dežurne prodajalne v nedeljo med 7.30 in 12. uro ter na praznik in dela prost dan med 7. in 21. uro.
Spremeni se šesti odstavek 5. člena, tako da glasi:
Prodajalne s svežim sadjem in zelenjavo lahko obratujejo kot dežurne prodajalne v nedeljo med 7. in 13. uro in na praznik ter dela prost dan med 7. in 21. uro.
Črta se sedmi odstavek 5. člena.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-20-10/00
Rogaška Slatina, dne 12. decembra 2000.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.