Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

92. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Prebold za leto 2001, stran 108.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95, – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US in 70/00) in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je župan Občine Prebold dne 28. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju proračuna Občine Prebold za leto 2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Prebold za leto 2001 se financiranje funkcij Občine Prebold ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Prebold za leto 2000 in za iste programe kot v letu 2000.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2000.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2001.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2000.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od 1. 1. 2001 do sprejetja proračuna Občine Prebold za leto 2001 oziroma največ en mesec, to je do 31. 1. 2001.
Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Prebold za leto 2001 župan obvesti občinski svet ter nadzorni odbor.
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001.
Št. 403-04/01/2000-02
Prebold, dne 28. decembra 2000.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.