Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

89. Sklep o začasnem financiranju Občine Podlehnik v letu 2001, stran 101.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 12/99, 59/99, 70/00, 100/00) 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 92. člena statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99) je župan dne 28. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Podlehnik v letu 2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Podlehnik za leto 2001 se financiranje funkcij Občine Podlehnik ter njenih nalog in drugih s predpisi določenimi nameni začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Podlehnik za leto 2000 za iste programe kot v letu 2000.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2000.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2000 in začete v letu 2001.
4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Podlehnik za leto 2001. Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Podlehnik za leto 2001.
5. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2001 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet in nadzorni odbor.
6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001dalje.
Podlehnik, dne 28. decembra 2000.
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.