Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

87. Odredba o ureditvi prometa na nekaterih ulicah v naseljih Mestne občine Novo mesto, stran 98.

Na podlagi 17. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) in 20. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 21. seji dne 23. 11. 2000 sprejel
O D R E D B O
o ureditvi prometa na nekaterih ulicah v naseljih Mestne občine Novo mesto
1. člen
Predmet te odredbe je določitev prometne ureditve v:
Straži, v ulici Stara cesta (občinska cesta št. LZ 298010), na odseku od ulice Pod Srobotnikom (občinska cesta št. LZ 298000) v celotni dolžini oziroma do križišča z občinskimi cestami JP 791820 oziroma JP 798940 in
Novem mestu:
– v Šegovi ulici na odseku od ulice Drska do vhoda (vključno) za Osnovno šolo Dragotin Kette,
– v ulici Drska od Šegove ulice do Volčičeve ulice,
– v Westrovi ulici na odseku od Šmihelske ceste do Šegove ulice,
– v Cesarjevi ulici od Šegove ulice do Volčičeve ulice in
– v Volčičevi ulici od ulice Drska do Cesarjeve ulice.
2. člen
Na predmetnem delu naselja se zaradi gostote pešcev in njihove varnosti odredi območje omejene hitrosti, in sicer na 30 km/uro.
3. člen
Prometna ureditev, določena s to odredbo, bo določena s cestno prometno signalizacijo, ki jo z odločbo določi za promet pristojni občinski upravni organ.
4. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 340-04-24/2000-1200
Novo mesto, dne 23. novembra 2000.
Podžupan
Mestne občine Novo mesto
Marjan Somrak l. r.