Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

84. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Markovci v letu 2001, stran 93.

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 7. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99 in 107/00) je župan Občine Markovci dne 20. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju proračuna Občine Markovci v letu 2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Markovci za leto 2001 se izvaja začasno financiranje nalog občinskega proračuna na podlagi proračuna Občine Markovci za leto 2000.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva največ v višini sorazmerno porabljenih sredstev v enakih obdobjih po proračunu Občine Markovci za leto 2000.
3. člen
Določbe odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2000 se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja v letu 2001.
4. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja bodo sestavni del proračuna Občine Markovci za leto 2001. Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2001.
5. člen
Obdobje začasnega financiranje iz tega sklepa traja 3 mesece.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. januarja 2000.
Št. 405-04-1/00
Markovci, dne 20. decembra 2000.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.