Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

83. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Loški Potok v letu 2001, stran 93.

Na podlagi določil 44. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 30. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 117/00) je župan Občine Loški Potok sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Loški Potok v letu 2001
1. člen
Do sprejetja občinskega proračuna za leto 2001 se javna poraba Občine Loški Potok začasno financira po proračunu za leto 2000.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2000.
3. člen
Služba za izvrševanje proračuna občine mora izvrševati plačila porabnikom proračuna le do višine zneskov predhodnega člena in pri tem upoštevati določila zakona o financiranju občin in druga določila, opredeljena v odloku o proračunu občine.
4. člen
Prihodki in odhodki po tem odloku so sestavni del občinskega proračuna za leto 2001.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001.
Št. 405-04/00-1
Loški Potok, dne 21. decembra 2000.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.