Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

74. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1307/2, k.o. Anovec in o prodaji predmetne nepremičnine, stran 81.

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško, na 21. seji dne 21. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1307/2, k.o. Anovec in o prodaji predmetne nepremičnine
I
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 1307/2 – pot v izmeri 1.075 m2, ki je vpisana v seznam javnega dobra št. VII., k.o. Anovec, ker v naravi ne služi kot javno dobro.
II
Lastninska pravica na nepremičnini parc. št. 1307/2 – pot v izmeri 1.075 m2 se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Krško.
III
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško na nepremičnini parc. št. 1307/2 – pot v izmeri 1.075 m2, se sklene prodajna pogodba.
IV
Prodaja nepremičnine se bo izvedla po postopku in na način, ki ga določajo predpisi ter po tržni vrednosti nepremičnin v času sklenitve prodajne pogodbe, ki jo bo določil sodno zapriseženi cenilec ustrezne stroke.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 46601-100/00-O506
Krško, dne 21. decembra 2000.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.