Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

72. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 78.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Kozje na 18. redni seji dne 21. 12. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
S tem pravilnikom se spreminjajo in dopolnjujejo določbe pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 90/99), in sicer:
V drugem odstavku 6. člena se številka 8.500 nadomesti s številko 15.000, številka 10.000 se nadomesti s številko 17.600, številka 5.000 se nadomesti s številko 8.800, številka 3.500 se nadomesti s številko 6.160.
2. člen
V drugem stavku 10. člena se številka 3.500 nadomesti s številko 6.160.
3. člen
V prvem odstavku 11. člena se številka 4.000 nadomesti s številko 7.040, številka 6.000 se nadomesti s številko 10.560.
4. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 5. v mesecu.«
5. člen
V 19. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določila tega člena so člani komisij, ki niso člani občinskega sveta, ki jih imenuje občinski svet ali župan občine za ugotavljanje določenih podatkov na terenu, upravičeni do nagrade v obliki plačila 2.000 SIT (neto) na uro.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-18-0004/00
Kozje, dne 21. decembra 2000.
Župan
Občine Kozje
Jožef Planinc l. r.