Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

71. Sklep o določitvi območja omejene hitrosti, stran 78.

Na podlagi 87. in drugega odstavka 105. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) ter 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Kozje na 18. redni seji dne 21. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o določitvi območja omejene hitrosti
1. člen
S tem sklepom se določi območje omejene hitrosti v naselju Kozje na naslednjih cestah:
1. na delu lokalne ceste LC 181101 – potek ceste R2-423-Kozje-Zdole, in sicer od odcepa od regionalne ceste R2-423 mimo Zdravstvene postaje Kozje do konca vrtca,
2. na delu zbirne krajevne ceste LZ 181110 – potek ceste LC 181101 – šola Kozje–LC 181101, in sicer od odcepa lokalne ceste LC 181101 (pri zadrugi) mimo šole do konca športnih igrišč.
Predpisano območje omejene hitrosti je označeno na mapni kopiji, ki je sestavni del tega sklepa.
2. člen
Na območju omejene hitrosti pred osnovno šolo se postavi fizična ovira za umirjanje prometa – grbine, ki se postavi v skladu s pravilnikom.
3. člen
Območje omejene hitrosti se v skladu z izdelanim elaboratom označi s predpisano prometno signalizacijo, in sicer s prometnim znakom, ki označuje omejitev hitrosti 30 km/h, dolžino območja omejene hitrosti ter območje fizičnih ovir.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-18-0005/00
Kozje, dne 21. decembra 2000.
Župan
Občine Kozje
Jožef Planinc l. r.