Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

64. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnih zemljišč v Občini Kidričevo v letu 2001, stran 74.

Na podlagi pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99 in 98/99) in 69. člena poslovnika Občinskega sveta občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 21. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnih zemljišč v Občini Kidričevo v letu 2001
1
Povprečna gradbena cena stanovanjske površine, kategorizirana s III. stopnjo opremljenosti na območju Občine Kidričevo, znaša na dan 31. 12. 2000, 127.000 SIT/m2 koristne stanovanjske površine.
2
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote poselitve znašajo:
– za individualno komunalno rabo (IKR) – 4% povprečne gradbene cene
– za kolektivno komunalno rabo (KKR) – 6% povprečne gradbene cene.
3
Osnovna cena stavbnih zemljišč je določena z naslednjimi odstotki od povprečne gradbene cene:
– za I. območje (ožji del naselja Kidričevo) – 4 do 5% gradbene cene
– za II. območje (ostali del naselja Kidričevo) – 2 do 4% gradbene cene
– za III. območje (ostala strnjena naselja v občini) – 2 do 3% gradbene cene
– za IV. območje (razpršena gradnja) – 1% gradbene cene.
4
Povprečno gradbeno ceno in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč je treba tekom leta valorizirati z indeksom rasti cen, ki ga objavlja Gospodarska zbornica RS – Združenje za gradbeništvo in IGM Slovenije.
5
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnih zemljišč v Občini Kidričevo v letu 2000 (Uradni list RS, št. 17/00).
6
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 465-01-1/00
Kidričevo, dne 22. decembra 2000.
Župan
Občine Kidričevo
Šprah Alojz l. r.