Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

63. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2001, stran 74.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 101. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99 in 98/99) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 21. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kidričevo za leto 2001 se financiranje nalog občine začasno nadaljuje po proračunu za leto 2000, vendar ne sme trajati več kot tri mesece.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto. V obdobju začasnega financiranja se na področju investicijskih vlaganj dovoljuje samo koriščenje sredstev za investicije v teku.
3. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Kidričevo za leto 2001.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001 dalje.
Št. 404-043/00
Kidričevo, dne 22. decembra 2000.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.