Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

56. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2001, stran 44.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 59/99, 70/00 in 100/00), 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in ter 105. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 18. redni seji dne 27. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2001 se financiranje funkcij Občine Črna na Koroškem ter njihovih nalog in drugih s predpisih določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2000 in za iste programe kot v letu 2000.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2000.
4. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, določenih s tem sklepom, pri čemer morajo upoštevati zakonska določila, ki veljajo za izvrševanje proračuna.
5. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja bodo sestavni del proračuna občine za leto 2001 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.
6. člen
Župan Občine Črna je zadolžen za tekoče usklajevanje potreb in možnosti oziroma za realizacijo določil tega sklepa za dosego normalnega poslovanja porabnikov proračunskih sredstev v času začasnega financiranja.
7. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja največ tri mesece, to je do 31. 3. 2001.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 403-04-01/00
Črna na Koroškem, dne 27. decembra 2000.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.