Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

51. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 38.

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 21. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se kot javno dobro ukineta nepremičnini:
– parc. št. 2765/5 dvorišče v izmeri 25 m2 in
– parc. št. 2765/6 dvorišče v izmeri 16 m2, obe k.o. Vipavski Križ.
2. člen
Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa prenehata imeti značaj javnega dobra in postaneta lastnina Občine Ajdovščina.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 461-05/99-2000
Ajdovščina, dne 27. decembra 2000.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.