Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

50. Cenik za posamezne tarifne skupine plina, stran 38.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, v skladu s sklepom skupščine Holdinga mesta Ljubljane z dne 6. 11. 2000, zaradi povečanja cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja Geoplina, objavlja
C E N I K
za posamezne tarifne skupine plina
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se določijo nove cene plina:
Tarifne skupine                                 Cene
         Mala poraba       cena za plin        126,42       v SIT/m3
         Gospodinjska
ŠIROKA      tarifa:         cena za plin         64,44        SIT/m3
                     osnovna cena       9.181,67       SIT/leto
POTROŠNJA     Centralno
         ogrevanje        cena za plin         64,44        SIT/m3
                     cena za prikl. moč     755,41     SIT/kW, leto
         Mala poraba       cena za plin        126,42        SIT/m3
         Osnovna
OSTALA      tarifa         cena za plin         75,48        SIT/m3
                     osnovna cena       23.417,45       SIT/leto
POTROŠNJA     Ogrevanje
         poslov. prostorov    cena za plin         75,48        SIT/m3
                     cena za prikl. moč     460,36     SIT/kW, leto
         Pogodbeni odjem     cena za plin         56,80        SIT/m3
                     cena za prikl. moč     835,62     SIT/kW, leto
2. člen
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
3. člen
V skladu z uredbo o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo CO2, ki jo je predpisala Vlada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/96, 2/97, 5/97, 24/98, 65/98, 51/99, 42/00 in 124/00) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, obračuna takso na obračunane količine plina v predpisani višini. Zgoraj navedene cene ne vključujejo omenjene takse.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik za posamezne tarifne skupine plina (Uradni list RS, št. 103/00).
5. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 5. januarja 2001.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.