Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

7. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o strokovnem usposabljanju ter vsebini in načinu opravljanja izpita iz fitomedicine in preskusa znanja iz varstva rastlin, stran 14.

Na podlagi triintridesete alinee 55. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi pravilnika o strokovnem usposabljanju ter vsebini in načinu opravljanja izpita iz fitomedicine in preskusa znanja iz varstva rastlin
1. člen
V pravilniku o strokovnem usposabljanju ter vsebini in načinu opravljanja izpita iz fitomedicine in preskusa znanja iz varstva rastlin (Uradni list RS, št. 12/00) se v 5. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na 2. točko prejšnega odstavka tega člena, se za izvajalca usposabljanja lahko pooblasti tudi Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, če izpolnjuje ostale predpisane pogoje.“
Drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
V 6. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na 2. točko prvega odstavka tega člena, se za izvajalca usposabljanja lahko pooblasti tudi Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, če izpolnjuje ostale predpisane pogoje.“
Četrti odstavek tega člena postane peti odstavek.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-142/00
Ljubljana, dne 11. decembra 2000.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.