Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

5. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jelendol, stran 13.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 - ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejel dne 12. 12. 2000
S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jelendol
1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jelendol, izdelanega za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2009.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Tržič, Cankarjeva 19, Tržič. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Tržič.
4. člen
V času javne razgrnitve bo v prostorih občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič, organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v istih prostorih ter na kraju javne razgrnitve objavljen naknadno.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-03-2/00
Ljubljana, dne 12. decembra 2000.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.