Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

4. Odredba o tržno informacijskem sistemu za trg prašičjega mesa, stran 11.

Na podlagi drugega odstavka 117. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o tržno informacijskem sistemu za trg prašičjega mesa
1. člen
Za reprezentativni trg prašičjega mesa se štejejo klavnice, ki tedensko zakoljejo več kot 200 prašičev, ki so v skladu s predpisom, ki ureja kakovost zaklanih prašičev in kategorizacijo svinjskega mesa, razvrščeni v kategorijo pitanih prašičev in so garani.
Klavnice iz prejšnjega odstavka vsak teden do srede do 12. ure posredujejo Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) cene in količine prašičjih klavnih trupov oziroma polovic, ki so razvrščeni v tržni razred E in težki 60 do 120 kg, iz predhodnega tedna na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del te odredbe.
Klavnice iz prvega odstavka tega člena do 10. v tekočem mesecu za pretekli mesec posredujejo agenciji cene in količine prašičjih klavnih trupov oziroma polovic, ki so razvrščeni v tržne razrede od S do P na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del te odredbe.
Cene iz drugega in tretjega odstavka tega člena so cene, ki jih klavnice plačajo dobavitelju pitanih prašičev v SIT/100 kg klavne mase, brez DDV, na 2 decimalki natančno. Pri izračunu cene se upošteva masa ohlajenih trupov oziroma polovic, ki je enaka masi toplih trupov oziroma polovic, zmanjšana za 2%.
Klavnice posredujejo podatke iz te odredbe preko elektronske pošte.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-06-404/00
Ljubljana, dne 21. decembra 2000.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r