Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

3. Odredba o spremembi odredbe o pristojbini za uporabo objektov za varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh, stran 11.

Na podlagi 9. člena zakona o ustanovi za vzdrževanje pomorskih plovnih poti (Uradni list SFRJ, št. 50/74, 22/77, 17/81, 30/85 in 46/88) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) izdaja minister za promet in zveze
O D R E D B O
o spremembi odredbe o pristojbini za uporabo objektov za varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh
1. člen
V odredbi o pristojbini za uporabo objektov za varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh (Uradni list RS, št. 73/98, 77/98 in 26/00) se drugi odstavek 8. člena spremeni tako, da se številka “10“ nadomesti s številko “12“.
2. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 262-14/99
Ljubljana, dne 14. decembra 2000.
Minister
za promet in zveze
Jakob Presečnik l. r.