Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

2. Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila delovnih mest strokovnih sodelavcev, administrativnih in drugih delavcev na državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji, stran 10.

Na podlagi drugega odstavka 58. člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94, 59/99) izdaja ministrica za pravosodje
O D R E D B O
o spremembi odredbe o določitvi števila delovnih mest strokovnih sodelavcev, administrativnih in drugih delavcev na državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji
I
V odredbi o določitvi števila delovnih mest strokovnih sodelavcev, administrativnih delavcev in drugih delavcev na državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/95, 68/96, 7/98, 57/99 in 1/00) se tretja alinea pod I spremeni tako, da se glasi:
“- osem administrativnih delavcev,“.
II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 111-2/00
Ljubljana, dne 20. novembra 2000.
Ministrica
za pravosodje
Barbara Brezigar l. r.
Vlada Republike Slovenije je s sklepom z dne 29. 11. 2000, št. 734-03/99-2 na podlagi drugega odstavka 58. člena zakona o državnem tožilstvu dala potrditev k odredbi o spremembah odredbe o določitvi števila delovnih mest strokovnih sodelavcev, administrativnih in drugih delavcev na državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji.