Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000

Kazalo

4586. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah, stran 11428.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99) in v skladu z določili zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 5/68, 7/70, 51/71, 7/72, Uradni list RS, št. 18/91 in 57/99) je Občinski svet občine Rogatec na 14. redni seji dne 19. 10. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 72/95 in 9/96).
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki glasi:
»3.a člen
Višina komunalnih taks je izražena v točkah in je za posamezne taksne predmete oziroma storitve določena v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
Vrednost točke iz prvega odstavka tega člena določi občinski svet do konca meseca decembra za naslednje leto.
Olajšave in oprostitve pri določanju in plačevanju posameznih komunalnih taks so določene v taksni tarifi.«
3. člen
V tarifi komunalnih taks se v tar. št. 1 besedilo prvega odstavka črta in nadomesti z besedilom, ki glasi:
» Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača letna taksa v višini:
– za elektronski igralni avtomat           300 točk
 (fliper, pikado itd.)
– za biljard (navaden ali avtomatski)         150 točk
– za kegljišče (od steze)               300 točk
– za druga igralna sredstva              100 točk.«
4. člen
V tarifi taks se v tar. št. 2 , besedilo »5.000 SIT« nadomesti z besedilom »50 točk.«
5. člen
V tar. št. 3, se v 1. točki prvega odstavka zneski nadomestijo s številom točk, kot sledi:
»– do 2 m2                      100 točk
– od 2 do 5 m2                    200 točk
– nad 5 m2                      400 točk.«,
v 2. točki prvega odstavka se zneski nadomestijo s številom točk, kot sledi:
»– do 2 m2                       20 točk,
– od 2 do 5 m2                     40 točk
– nad 5 m2                       70 točk.«
v 3. točki se se besedilo »10.000 SIT« nadomesti z besedilom »100 točk.«.
6. člen
V tar. št. 4 se besedilo »5.000 SIT« nadomesti z besedilom »50 točk.«.
7. člen
V tar. št. 5 se besedilo »3.000 SIT« nadomesti z besedilom »30 točk.«.
8. člen
V tar. št. 6 se besedilo: »100 SIT« nadomesti z besedilom »1 točka.«.
9. člen
V tar. št. 7 se besedilo »200 SIT« nadomesti z besedilom »2 točki«.
10. člen
V tar. št. 8 se besedilo »800 SIT« nadomesti z besedilom »8 točk.«.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-85/00
Rogatec, dne 19. oktobra 2000.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost