Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000

Kazalo

4581. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2000, stran 11421.

Na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, št. 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US), 11. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 20. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog župana na 20. seji dne 26. 10. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2000
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2000 (Uradni list RS, št. 14/00) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2000 je določen v skupni višini 4.294,939.000 SIT in obsega:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodke v višini           4.203,939.000 SIT
– odhodke v višini            4.248,439.000 SIT
– proračunski primanjkljaj         –44,500.000 SIT
b) v računu finančnih terjatev in naložb
– prejeta vračila danih posojil       91,000.000 SIT
– povečanje kapitalskih deležev      –14,500.000 SIT
– razlika                  76,500.000 SIT
c) v računu financiranja
– odplačilo dolgoročnega posojila
 v višini                 –32,000.000 SIT
Razlika med prihodki in odhodki v znesku 44,500.000 SIT je primanjkljaj, ki bo skupaj s sredstvi, potrebnimi za odplačilo posojila v znesku 32,000.000 SIT, pokrit s presežkom iz računa finančnih terjatev in naložb v višini 76,500.000 SIT.
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni del splošnega dela proračuna. Posebni del proračuna sestavlja pregled prihodkov in finančni načrt neposrednih uporabnikov.«
2. člen
V celoti se črta 16. člen Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2000.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2000.
Št. 403-02-10/1999-1200
Novo mesto, dne 26. oktobra 2000.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti