Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000

Kazalo

4574. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 11411.

Na podlagi 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) in na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) je Občinski svet občine Ljutomer na 19. seji dne 13. 11. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
S tem pravilnikom se dopolni pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 12/99, v nadaljevanju: pravilnik).
2. člen
V 6. členu pravilnika se v prvem odstavku dodata novi alinei, ki glasita:
– »za udeležbo na nadaljevanju redne seje občinskega sveta, kolikor traja do dveh ur 15%,«
– »za udeležbo na nadaljevanju redne seje občinskega sveta, kolikor traja nad dve uri 30%,«
3. člen
V 13. členu pravilnika se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov prevoza v zvezi z udeležbo na seji občinskega sveta in delovnih teles, in sicer v višini nadomestila stroškov javnega prevoza.«
4. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 110-06-4/00- 3362
Ljutomer, dne 15. novembra 2000.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost