Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000

Kazalo

4568. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2000, stran 11389.

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 78/98), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99) in 7. člena odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2000 (Uradni list RS, št. 34/00) je Občinski svet občine Križevci na 19. redni seji dne 16. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Križevci za leto 2000 (Uradni list RS, št. 34/00) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
v tisoč SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki                    364.418
II. Skupaj odhodki                    507.079
II. Proračunski presežek, primanjkljaj (I-II)      –142.661
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
IX. Odplačilo dolga                    3.600
X. Neto zadolževanje (VIII-IX)              –3.600
XI. Povečanje (zmanjšanje) sred. na rač, (III-X)    –146.261*
* Znesek 146.261 (v tisoč SIT) je enak prenesenim sredstvom iz ZR preteklega leta.
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-19/00-2
Križevci, dne 17. novembra 2000.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

AAA Zlata odličnost