Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000

Kazalo

4565. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za del območja Občine Žalec z oznako PUP 2 - za del območja Občine Braslovče, stran 11386.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 30. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00) je župan Občine Braslovče sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za del območja Občine Žalec z oznako PUP 2 – za del območja Občine Braslovče
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za del območja Občine Žalec z oznako PUP 2 – za del območja Občine Braslovče, ki ga je izdelalo podjetje VIZURA d.o.o. iz Celja (št. projekta 244/2000-02).
II
Osnutek sprememb in dopolnitev zajema območje Občine Braslovče in se nanaša na ureditveno območje A 74. Preostali del PUP 2 ostaja po svoji vsebini in obsegu nespremenjen.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev PUP 2 – za del območja Občine Braslovče se začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS, na sedežu Krajevnega odbora Braslovče oziroma Občine Braslovče in traja 30 dni. Pisne pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani in jih posredujejo na Občino Braslovče. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Občina Braslovče in Krajevni odbor Braslovče. O datumu in kraju javne obravnave bo obveščen Krajevni odbor Braslovče naknadno.
IV
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine Braslovče stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so jih podale fizične ali pravne osebe na osnutek sprememb in dopolnitev PUP 2 v času javne razgrnitve, Občina Braslovče pa poskrbi za pripravo predloga sprememb in dopolnitev PUP 2 – za del območja Občine Braslovče.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003/02/2000
Braslovče, dne 16. novembra 2000.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

AAA Zlata odličnost