Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000

Kazalo

4560. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Pedenjped, stran 11382.

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00), 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98 in 24/00), 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95, 27/96 in 109/99) in drugega odstavka 1. člena odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtca Pedenjped (Uradni list RS, št. 38/97) sta Mestni svet mestne občine Ljubljana na 20. seji dne 23. 10. 2000 in Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 15. seji dne 22. 11. 2000 sprejela
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Pedenjped
1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Pedenjped, Cerutova 6, Ljubljana, znašajo mesečno na otroka:
Program v vrtcu                        Cena
Dnevni program I. starostne skupine           65.993 SIT
Dnevni program II. starostne skupine          44.680 SIT
Dnevni program v vzgojno-varstveni družini       70.643 SIT
Dnevni program za otroke s posebnimi
potrebami, vključene v redni oddelek          77.191 SIT
Dnevni program za otroke s posebnimi
potrebami, za katere je pri vključitvi v redni
oddelek potrebno znižati število otrok
v oddelku za dva otroka                167.469 SIT
Poldnevni program do 5 ur dnevno brez
obrokov                         33.916 SIT
Krajši program do 3 ure dnevno brez obrokov       16.680 SIT
Plačilo staršev za program cicibanovih
igralnih uric                     120 SIT/uro
2. člen
Mesečni znesek živil za otroke, upoštevan v cenah programov, znaša 7.040 SIT. V tem znesku znaša vrednost dopoldanske malice 1.478 SIT, kosila 4.646 SIT in popoldanske malice 916 SIT. Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za vsak dan odsotnosti otrok od naslednjega sporočenega dne dalje, v sorazmerni višini plačila za program vrtca.
3. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Pedenjped št. 604-1/99-2 z dne 4. 10. 1999 in 64001-1/99 z dne 16. 9. 1999 (Uradni list RS, št. 87/99).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.604-2/00
Ljubljana, dne 23. oktobra 2000.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
Št. 64001-7/00
Dol pri Ljubljani, dne 22. novembra 2000.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Anton Jemec l. r.

AAA Zlata odličnost