Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000

Kazalo

4558. Odločba o soglasju k prečiščenem besedilu akta o ustanovitvi Slomškove ustanove oziroma v njem vsebovanim spremembam čistopisa akta o ustanovitvi Slomškove ustanove, stran 11381.

Republika Slovenija, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, na podlagi 12. in 17. člena zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95), 16. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97 in 60/99) in 100. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95, 29/95 in 80/99), v zadevi izdaja soglasja k prečiščenem besedilu akta o ustanovitvi Slomškove ustanove oziroma v njem vsebovanim spremembam čistopisa akta o ustanovitvi Slomškove ustanove, izdaja
O D L O Č B O
o soglasju k prečiščenem besedilu akta o ustanovitvi Slomškove ustanove oziroma v njem vsebovanim spremembam čistopisa akta o ustanovitvi Slomškove ustanove
S to odločbo se izdaja soglasje k prečiščenem besedilu akta o ustanovitvi Slomškove ustanove oziroma v njem vsebovanim spremembam čistopisa akta o ustanovitvi Slomškove ustanove, s katerim so ustanovitelji:
– Nadškofija Ljubljana, s sedežem Ciril-Metodov trg 4, 1000 Ljubljana, ki jo po pisnem pooblastilu ravnatelja nadškofijske gospodarske uprave Celar Janeza zastopa dr. Štuhec Ivan
– Rimskokatoliška škofija Maribor, s sedežem Slomškov trg 19, 2000 Maribor, ki jo po pisnem pooblastilu zastopnika Rimskokatoliške škofije Maribor župnika Zrim Andreja zastopa dr. Štuhec Ivan
– Škofija Koper, s sedežem Trg Brolo 11, 6000 Koper, ki jo po pisnem pooblastilu škofa Pirih Metoda zastopa dr. Štuhec Ivan
– Zavod sv. Stanislava za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti, javni zavod, s sedežem Štula 23, 1210 Ljubljana-Šentvid, ki jo po pisnem pooblastilu direktorja msgr. dr. Košir Boruta zastopa dr. Štuhec Ivan
– Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška, s sedežem Koroška cesta 1, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor dr. Štuhec Ivan
– Zavod sv. Frančiška Saleškega za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti, zavod v družbeni lasti, s sedežem Želimlje 46, 1291 Škofljica, ki jo po pisnem pooblastilu direktorja Dobravec Alojzija zastopa dr. Štuhec Ivan
– Škofijska gimnazija Vipava, zavod, s sedežem Goriška cesta 29, 5271 Vipava, ki jo po pisnem pooblastilu direktorja Anžel Vladimirja zastopa dr. Štuhec Ivan
– Društvo Mohorjeva družba, s sedežem Prešernova 23, 3000 Celje, ki jo po pisnem pooblastilu predsednika Planinšek Jožeta zastopa dr. Štuhec Ivan
– Mohorjeva družba v Celovcu/Hermagoras Verein in Klagenfurt, s sedežem Viktringer Ring 26, A-9020 Celovec, Avstrija, ki jo po pisnem pooblastilu mag. Kelich Hermanna zastopa dr. Štuhec Ivan
– Societa'Cooperativa A.R.L.-Goriška Mohorjeva zadruga z.o.o., s sedežem Riva Piazzutta 18, 34170 Gorizia-Gorica, Italija, ki jo po pisnem pooblastilu Paulin Damiana zastopa dr. Štuhec Ivan
– Družina družba za založništvo, časopisno in informacijsko dejavnost Ljubljana d.o.o., s sedežem Krekov trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo po pisnem pooblastilu direktorja Gril Janeza zastopa dr. Štuhec Ivan
– Tiskovno društvo Ognjišče, s sedežem Trg Brolo 11, 6001 Koper, ki jo po pisnem pooblastilu predsednika Bole Franca zastopa dr. Štuhec Ivan
– Radio Ognjišče, ustvarjanje in predvajanje radijskega in televizijskega programa d.o.o. Koper, s sedežem Trg Brolo 11, 6000 Koper, ki jo po pisnem pooblastilu direktorja Bole Franca zastopa dr. Štuhec Ivan
– Krekova banka d.d., s sedežem Slomškov trg 18, 2000 Maribor, ki jo po pisnem pooblastilu predsednika uprave mag. Žajdela Aleša in članice uprave Ozvaldič Danice zastopa dr. Štuhec Ivan
– Krekova pooblaščena družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o., s sedežem Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, ki jo po pisnem pooblastilu direktorice Mlakar Kukovič Roze zastopa dr. Štuhec Ivan
spremenili določbe čistopisa akta o ustanovitvi Slomškove ustanove, oprav. št. SV-809/99 z dne 2. 9. 1999 tako, da:
– se v drugem odstavku 1. točke spremeni sedež ustanove in se po novem glasi:
“2000 (dva tisoč) Maribor, Slovenska ulica 17 (sedemnajst)“;
– se v 3. točki spremeni namen ustanove in se po novem glasi:
“Primarni namen Ustanove je finančna pomoč družinam cerkvenih vzgojnoizobraževalnih srednješolskih institucij in drugim dijakom ter študentom na višjih stopnjah izobraževanja. Ustanova bo prav tako podpirala raziskovalno in založniško dejavnost ter druge podobne dejavnosti.“;
– se v tretji alinei prvega odstavka 9. točke doda besedilo “zbor mecenov“ in se navedena alinea po novem glasi:
“– zbor ustanoviteljev in mecenov.“,
in zaradi navedenega sprejeli prečiščeno besedilo akta o ustanovitvi Slomškove ustanove, o čemer je notarka Dušica Kalinger iz Maribora, Gregorčičeva 4, izdala notarski zapis oprav. št. SV 414/2000 z dne 10. 5. 2000.
Št. 4/2000
Ljubljana, dne 15. novembra 2000.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost