Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000

Kazalo

4103. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu plinifikacije mesta Ljutomer in okolnih krajev, stran 10572.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 29. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) izdaja župan Občine Ljutomer
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu plinifikacije mesta Ljutomer in okolnih krajev
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o lokacijskem načrtu plinifikacije mesta Ljutomer in okolnih krajev, ki ga je izdelal Tehnični biro, d.o.o., Slovenska ul. 11, Murska Sobota, pod št. LN/LJ-01/00, september 2000.
2. člen
Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu RS. Občani in organizacije lahko podajo pisne pripombe, mnenja in druge pripombe na KS Ljutomer, KS Cven in KS Stročja vas.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu KS Ljutomer, KS Cven in KS Stročja vas.
V času javne razgrnitve mora Občina Ljutomer, v sodelovanju s krajevno skupnostjo organizirati javno obravnavo, kraj in čas le-te bo določen naknadno.
3. člen
Po izteku javne razgrnitve mora Svet krajevne skupnosti Ljutomer v 15 dneh oblikovati svoje stališče in ga skupaj z drugimi pripombami in predlogi dostaviti županu Občine Ljutomer, ki poskrbi za preučitev teh pripomb in jih predloži Občinskemu svetu občine Ljutomer.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-04-5/00-3022
Ljutomer, dne 9. oktobra 2000.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost