Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000

Kazalo

4101. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Kungota, stran 10571.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94) v povezavi s 23. členom istega zakona in na podlagi 7. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99) je Občinski svet občine Kungota na 12. redni seji dne 20. 6. 2000 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini Kungota
1. člen
Politične stranke, katerim listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta in za župana, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Kungota za leto 2000 v skupni višini 1,000.000 SIT.
Sredstva se delijo za posamezno politično stranko po številu sedežev, ki jih ima posamezna stranka v občinskem svetu.
Politični stranki župana pripada enak del sredstev tudi zanj kot za druge člane občinskega sveta.
2. člen
Sredstva v višini 1,000.000 SIT se delijo političnim strankam v naslednjem razmerju:
SKD         3 mandati           200.000 SIT
DS          1 mandat            66.667 SIT
SLS         5 mandatov           333.332 SIT
SDS         1 mandat            66.667 SIT
LDS         2 mandata           133.333 SIT
ZLDS         1 mandat            66.667 SIT
ZA          1 mandat            66.667 SIT
DeSUS        1 mandat            66.667 SIT
3. člen
Sredstva se posamezni stranki nakažejo polletno na njen ŽR.
4. člen
Politična stranka mora najkasneje do 31. 10. 2000 predložiti vlogo za dodelitev sredstev s potrebnimi podatki občinskemu uradu Občine Kungota.
Kolikor politična stranka do tega roka občinskemu uradu Občine Kungota ne bo posredovala potrebne vloge, ji sredstva za tekočo leto ne bodo dodeljena.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000.
Št. 01204-1/00
Zg. Kungota, dne 20. junija 2000.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost