Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000

Kazalo

4097. Aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, stran 10569.

A N E K S
h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
1
Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopa minister za zdravstvo in Zdravniška zbornica Slovenije, na strani delodajalcev ter FIDES sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije na strani delojemalcev, so soglasni, da je za delno uresničitev določb aneksa z dne 15. aprila 1998 (Uradni list RS, št. 38/98 in 46/98), v letu 2000 na razpolago 3,991 mlrd tolarjev.
V okviru razpoložljivih sredstev iz prejšnjega odstavka se zdravniški dodatek izražen v ustreznem deležu količnika 1,00 po zakonu o razmerjih plač, s 1. januarjem 2000 poveča kot je določeno v koloni 2 priloge tega aneksa.
2
Za uresničitev določb aneksa z dne 15. aprila 1998 h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS v delu, ki se nanaša na končno uskladitev zdravniških plač s sodniškimi s 1. 7. 2001 in je določena v koloni 3 priloge ter za realizacijo ostalih točk aneksa, bosta pogodbenika takoj pristopila k pogajanjem za novo kolektivno pogodbo za zdravnike in zobozdravnike v RS, kot jo predvideva zakon o zdravniški službi.
Uresničitev določb kolone 3 priloge iz 1. točke v delu, ki določa povečanje zdravniškega dodatka s 1. 7. 2001, je vezana na sprejem nove kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji.
3
Ta aneks začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2000 dalje.
Ljubljana, dne 6. oktobra 2000.
Za Vlado Republike Slovenije
Minister za zdravstvo
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
FIDES – sindikat
zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije
Predsednik
Konrad Kuštrin, dr. med. l. r.
Zdravniška zbornica Slovenije
Predsednik
asist. mag. Marko Bitenc, dr. med. l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 12. 10. 2000 pod zap. št. 37/3 in št. spisa 121-03-0009/94-021.
Priloga: PREGLEDNICA POVEČANJA ZDRAVNIŠKEGA DODATKA

-----------------------------------------------------------------
Količnik po zakonu     Količnik        Količnik
o razmerjih plač  povečanja zdravniškega povečanja zdravniškega
           dodatka s 1.1.2000   dodatka s 1.7.2001
-----------------------------------------------------------------
    1           2            3
-----------------------------------------------------------------

   3,40          0,35          0,35

   3,60          0,55          0,55

   3,80          0,60          0,60

   4,00          0,65          0,65

   4,20          0,70          0,70

   4,40          1,15          1,15

   4,70          1,20          1,20

   5,00          1,25          1,25

   5,30          1,50          1,50

   5,60          1,55          1,55

   6,00          1,45          1,45

   6,40          1,40          1,40

   6,80          1,40          1,40

   7,20          1,43          1,43

   7,60          1,45          1,45

   8,00          1,60          1,60

   8,50          1,65          1,65

   9,00          1,75          1,75
-----------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti