Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000

Kazalo

4096. Sklep o razpisu volitev v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, stran 10568.

Na podlagi 60.b člena začasnega statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 99/00) in 2. člena pravilnika o postopkih za izvedbo volitev v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot zbornice (Uradni list RS, št. 99/00), je upravni odbor Kmetijsko gozdarske zbornice na 5. seji dne 13. 10. 2000 sprejel
S K L E P
o razpisu volitev v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
I. RAZPIS VOLITEV
1. člen
Razpisujejo se volitve v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju: zbornica).
Volitve članov svetov območnih enot in odborov izpostav območnih enot zbornice iz prve volilne skupine se opravijo v nedeljo, 3. decembra 2000.
Volitve članov svetov območnih enot in odborov izpostav območnih enot zbornice iz druge volilne skupine se opravijo v času od 4. decembra do 8. decembra 2000.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 22. oktober 2000.
2. člen
Predlogi kandidatur oziroma list kandidatov se predložijo območni volilni komisiji zbornice najpozneje do 7. novembra 2000 do 19. ure.
II. POSTOPKI ZA IZVEDBO VOLITEV
3. člen
Člani zbornice uresničujejo volilno pravico v območni enoti zbornice, v kateri so vpisani v volilni imenik oziroma imajo sedež.
Člani zbornice iz prve volilne skupine pri volitvah v odbore izpostav območne zbornice uresničujejo volilno pravico na območju izpostave območne enote zbornice.
Glede priprave, razgrnitve in potrditve volilnih imenikov se primerno uporabljajo določbe zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 46/92 in 20/98 – odločba US).
4. člen
Izpostava območne enote praviloma obsega območje upravne enote. V primeru, ko je območje posamezne občine del območja upravne enote, katere pretežni del se nahaja v drugi območni enoti zbornice, se območje te občine vključi v izpostavo območne enote, ki obsega območje sosednje upravne enote v okviru iste območne enote. Na območju zbornice se skupaj organizira 60 izpostav območnih enot.
Na območju upravne enote Ljubljana se organizirajo tri izpostave, ki obsegajo:
a) območje izpostave upravne enote Ljubljana Vič-Rudnik,
b) območje izpostave upravne enote Ljubljana Šiška in Ljubljana Bežigrad,
c) območje izpostave upravne enote Ljubljana Center in Ljubljana Moste-Polje.
5. člen
Volitve v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot vodijo in izvajajo organi, ki vodijo volitve v svet zbornice. Postopek preizkusa ter potrditve ali zavrnitve kandidature oziroma liste kandidatov opravijo volilne komisije območnih enot. Zoper njihovo odločitev je dopustna pritožba na volilno komisijo zbornice.
Na predlog liste kandidatov se lahko vpiše en kandidat več kot se voli članov sveta območne enote oziroma odbora izpostave območne enote zbornice.
III. KONČNI DOLOČBI
6. člen
Za izvršitev sklepa skrbi volilna komisija zbornice in volilne komisije območnih enot zbornice.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 49
Ljubljana, dne 13. septembra 2000.
Predsednik
upravnega odbora
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
Peter Vrisk, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost