Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000

Kazalo

3939. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču, stran 10227.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99) je Občinski svet občine Štore na 3. izredni seji dne 28. 9. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču (Uradni list RS, št. 15/90, 39/94 in 68/98).
2. člen
V prvem odstavku 3. člena odloka se doda nova alinea z besedilom:
– za novogradnjo in nadomestno gradnjo gospodarskih objektov za kmetijske namene;
3. člen
Za 5. členom odloka se doda 5.a člen, ki glasi:
5.a člen
Ureditveno območje cone 11 b se razširi za parcele št. 57 - severni del, 58/1, 58/2, 58/3 in 58/4 vse v k.o. Kompole.
Ureditveno območje cone 10 b se razširi za parcelo št. 39/1, k.o. Kompole.
4. člen
Spremeni se besedilo druge alinee 6. člena odloka, tako da glasi:
– dopustna so odstopanja glede tlorisne površine novih individualnih objektov do 10%, pod pogojem, da novi objekti ne vplivajo na sosednje parcele, poslabšanje bivalnih pogojev in videz ureditvenega območja.
Spremeni se besedilo pete alinee 6. člena odloka tako, da glasi:
– tlorisne dimenzije novih individualnih objektov so dopustne v okviru velikosti 145 m2.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35001 - 0004/00
Štore, dne 28. septembra 2000.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost