Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000

Kazalo

3938. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijske cone Šentjur, stran 10227.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93 in 71/93) ter 37. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99) izdaja župan Občine Šentjur pri Celju
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijske cone Šentjur
I
Župan Občine Šentjur pri Celju odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijske cone Šentjur. Projekt osnutka je izdelalo projektantsko podjetje Razvojni center-planiranje Celje, d.o.o., Celje, št. proj. 442/00, junij 2000.
II
Osnutek obsega spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijske cone Šentjur v SZ delu tovarniškega kompleksa Alpos, na območju parcelnih št.: 822/8, 822/7, 822/25, 822/51, 822/1, 821/1, 821/10 in 699/1-del, vse k.o. Šentjur. V, do sedaj, veljavnem zazidalnem načrtu industrijske cone Šentjur (Uradni list RS, št. 29/91) je bilo obravnavano območje namenjeno širitvi tovarniškega kompleksa Alpos. Predvidena je bila gradnja skladišča gotovih izdelkov z odpremo in ureditev manipulacijskega prostora za tovorna vozila. Alpos je svojo proizvodnjo preselil na drugo lokacijo, zato potrebe po gradnji proizvodnih objektov ni. Sproščena lokacija pa je zaradi svoje lege v bližini središča mesta in zaradi prometne dostopnosti postala zanimiva za centralne in storitvene dejavnosti.
V letu 1999 je bila narejena sprememba zazidalnega načrta (Uradni list RS, št. 37/99), ki je na območju predvidevala gradnjo poslovno stanovanjskega objekta in prodajnega salona.
Tako je predvidena umestitev objekta – nakupovalnega centra v območje, prometna ureditev območja (parkirišča, prostor za dostavo, dovozne poti...) in zunanja ureditev.
III
Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu RS. Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. Javna razgrnitev se izvede v prostorih Občine Šentjur pri Celju na Oddelku za varovanje okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe.
V času javne razgrnitve mora pristojna občinska služba organizirati javno obravnavo.
IV
Po poteku javne razgrnitve mora Občinski svet občine Šentjur pri Celju v 15 dneh oblikovati svoje stališče in ga skupaj z ostalimi pripombami in predlogi dostaviti županu občine, ki poskrbi za preučitev pripomb in jih predloži Občinskemu svetu občine Šentjur pri Celju, ki sprejme odlok.
V
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šentjur pri Celju, dne 20. septembra 2000.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost