Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000

Kazalo

3926. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi - k.o. Teharje, stran 10211.

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98 in 28/99) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 26. 9. 2000 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – k.o. Teharje
I
S tem sklepom se odpravi sklep 12. redne seje Mestnega sveta mestne občine Celje z dne 21. 3. 2000 o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi za nepremičnino, označene s parc. št.:
parc. št. 1640/2 dvorišče, v izmeri 22 m2 vpisani v k.o. Teharje,
vpisane v ZK vložek št. 515 k.o. Teharje zaradi napačnih podatkov po pridobitvi uradnih podatkov iz zemljiške knjige.
II
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi za nepremičnino, označeno s parc. številko:
parc. št. 1640/2 dvorišče, v izmeri 106 m2, vpisani v k.o. Teharje
parc. št. 1640/2 posl. stavba, v izmeri 22 m2, vpisani v k.o. Teharje.
III
Nepremičnina iz II. točke tega sklepa preneha imeti značaj zemljišča v splošni rabi in se vknjiži lastninska pravica v korist Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 46401/0002/99
Celje, dne 26. septembra 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost