Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000

Kazalo

3919. Odlok o višini in namenu porabe sredstev proračunske rezerve za odjavo posledic suše in plazenja tal v letu 2000 v Občini Brežice, stran 10203.

Na podlagi 49. člena zakona o javni financah (Uradni list RS, št.79/99), in 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 7. izredni seji dne 2. 10. 2000 sprejel
O D L O K
o višini in namenu porabe sredstev proračunske rezerve za odjavo posledic suše in plazenja tal v letu 2000 v Občini Brežice
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določi višina, kriteriji in namen porabe sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic suše in plazenja tal v letu 2000.
II. VIŠINA SREDSTEV
2. člen
Višina sredstev za odpravo posledic suše v letu 2000 je 9,000.000 SIT ter za odpravo posledic plazenja tal 3,251.795,38 SIT.
3. člen
Namen razdelitve sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic suše je pomagati najbolj prizadeti skupini oškodovancev oziroma tisti skupini, ki je pomoči najbolj potrebna. Sredstva so prvenstveno namenjena za ohranjanje staleža živine.
Sredstva za plazenje tal so namenjena za najnujnejšo sanacijo plazov v Občini Brežice.
4. člen
Osnova za dodelitev sredstev oškodovancev je prijava škode občinski komisiji na obrazcih, ki jih je predpisala Državna komisija za sanacijo elementarnih nesreč in skupna površina pod naslednjimi kulturami: koruza, ječmen, oves, travniki, pašniki. Sredstva so namenjena za ohranjanje staleža živine.
5. člen
Spodnja meja za dodelitev sredstev oškodovancem iz proračunske rezerve je 10.000 SIT. Z omejitvijo se želi doseči racionalnejšo porabo sredstev. Ta sredstva bodo oškodovancem všteta kot akontativna in bodo upoštevana pri končni razdelitvi sredstev državne pomoči.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 225-6/00-330
Brežice, dne 2. oktobra 2000.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost