Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000

Kazalo

3905. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu, stran 10187.

Na podlagi prvega odstavka 48. člena zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu
1. člen
V pravilniku o pogojih za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 10/00) se za 21. členom doda nov 21.a člen, ki se glasi:
“21.a člen
Strokovne naloge iz 3. točke prvega odstavka 2. člena pravilnika lahko opravljajo tudi delavci, ki imajo višjo strokovno izobrazbo z naslovom varnostni inženiring, 10 let delovnih izkušenj na področju varnosti pri delu na dan uveljavitve tega pravilnika in opravljen strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu.”
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-003/2000
Ljubljana, dne 26. septembra 2000.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
dr. Miha Brejc l. r.

AAA Zlata odličnost