Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000

Kazalo

3904. Pravilnik o tehničnih pogojih za zakupljene vode, stran 10186.

Na podlagi 24., 27. in 63. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 – odl. US, 13/98 – odl. US, 59/99 – odl. US in 36/00 – odl. US) izdaja minister za promet in zveze
P R A V I L N I K
o tehničnih pogojih za zakupljene vode
I. SPLOŠNO
1. člen
(1) Ta pravilnik predpisuje tehnične pogoje za omrežje zakupljenih vodov in za terminalsko opremo, ki se nanje priključuje.
(2) Če ni določeno drugače, se uporabljajo zadnje izdaje standardov in drugih dokumentov skupaj z vsemi spremembami in dopolnili.
II. ZAHTEVE ZA OMREŽJE ZAKUPLJENIH VODOV
2. člen
(analogni 2-žični zakupljeni vodi)
(1) Prenosne lastnosti med omrežnimi priključnimi točkami in lastnosti omrežnih vmesnikov analognih 2-žičnih zakupljenih vodov z govorno pasovno širino in navadno kakovostjo (A2O) morajo ustrezati standardu SIST ETS 300 448.
(2) Prenosne lastnosti med omrežnimi priključnimi točkami in lastnosti omrežnih vmesnikov analognih 2-žičnih zakupljenih vodov z govorno pasovno širino in posebno kakovostjo (A2S) morajo ustrezati standardu SIST ETS 300 449.
3. člen
(analogni 4-žični zakupljeni vodi)
(1) Prenosne lastnosti med omrežnimi priključnimi točkami in lastnosti omrežnih vmesnikov analognih 4-žičnih zakupljenih vodov z govorno pasovno širino in navadno kakovostjo (A4O) morajo ustrezati standardu SIST ETS 300 451.
(2) Prenosne lastnosti med omrežnimi priključnimi točkami in lastnosti omrežnih vmesnikov analognih 4-žičnih zakupljenih vodov z govorno pasovno širino in posebno kakovostjo (A4S) morajo ustrezati standardu SIST ETS 300 452.
4. člen
(digitalni zakupljeni vodi D64U)
(1) Prenosne lastnosti med omrežnimi priključnimi točkami digitalnih zakupljenih vodov za prenosno hitrost 64 kbit/s brez omejitev za prenašane signale in z ohranjanjem oktetov (D64U) morajo ustrezati standardu SIST ETS 300 289.
(2) Lastnosti omrežnih vmesnikov digitalnih zakupljenih vodov D64U morajo ustrezati standardoma SIST ETS 300 288 in SIST ETS 300 288 A1. Za omrežne priključne točke zakupljenih vodov D64U se lahko uporabljajo tudi vmesniki, ki temeljijo na priporočilih ITU-T/ X.21 in X.21 bis.
5. člen
(digitalni zakupljeni vodi D2048U)
(1) Prenosne lastnosti med omrežnimi priključnimi točkami digitalnih zakupljenih vodov za prenosno hitrost 2 048 kbit/s in za nestrukturirane signale (D2048U) morajo ustrezati standardoma SIST ETS 300 247 in SIST ETS 247 A1.
(2) Lastnosti omrežnih vmesnikov digitalnih zakupljenih vodov D2048U morajo ustrezati standardu SIST ETS 300 418.
6. člen
(digitalni zakupljeni vodi D2048S)
(1) Prenosne lastnosti med omrežnimi priključnimi točkami digitalnih zakupljenih vodov za prenosno hitrost 2 048 kbit/s in za strukturirane signale (D2048S) morajo ustrezati standardu SIST ETS 300 419.
(2) Lastnosti omrežnih vmesnikov digitalnih zakupljenih vodov D2048S morajo ustrezati standardu SIST ETS 300 418.
III. ZAHTEVE ZA TERMINALSKO OPREMO ZA ZAKUPLJENE VODE
7. člen
(terminalska oprema za analogne zakupljene vode)
(1) Terminalska oprema, ki se priključuje na analogne 2-žične zakupljene vode z govorno pasovno širino ter navadno in posebno kakovostjo (2AO in 2AS), mora izpolnjevati zahteve dokumenta ETSI / TBR 15.
(2) Terminalska oprema, ki se priključuje na analogne 4-žične zakupljene vode z govorno pasovno širino ter navadno in posebno kakovostjo (4AO in 4AS), mora izpolnjevati zahteve dokumenta ETSI / TBR 17.
8. člen
(terminalska oprema za digitalne zakupljene vode)
(1) Terminalska oprema, ki se priključuje na digitalne zakupljene vode za prenosno hitrost 64 kbit/s brez omejitev za prenašane signale in z ohranjanjem oktetov (D64U), mora izpolnjevati zahteve dokumentov ETSI / TBR 14 in TBR 14 A1.
(2) Terminalska oprema, ki se priključuje na digitalne zakupljene vode za prenosno hitrost 2 048 kbit/s in za nestrukturirane signale (D2048U), mora izpolnjevati zahteve dokumentov ETSI / TBR 12 in TBR 12 A1.
(3) Terminalska oprema, ki se priključuje na digitalne zakupljene vode za prenosno hitrost 2048 kbit/s in za strukturirane signale (D2048S), mora izpolnjevati zahteve dokumenta ETSI / TBR 13.
(4) Terminalska oprema, ki se priključuje na digitalne zakupljene vode za prenosno hitrost 33 920 kbit/s in za nestrukturirane signale (D34U) ali za strukturirane signale (D34S), mora izpolnjevati zahteve dokumenta ETSI / TBR 24.
(5) Terminalska oprema, ki se priključuje na digitalne zakupljene vode za prenosno hitrost 139 264 kbit/s in za nestrukturirane signale (D140U) ali za strukturirane signale (D140S), mora izpolnjevati zahteve dokumenta ETSI / TBR 25.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(dosegljivost standardov)
Standardi, navedeni v tem pravilniku, so javnosti dosegljivi v standardoteki Urada za standardizacijo in meroslovje (USM).
10. člen
(veljavnost drugih pravilnikov)
(1) Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati naslednji predpisi:
– pravilnik o tehničnih pogojih za digitalne optične vodovne terminale za pleziohrono digitalno hierarhijo s hitrostmi prenosa od 2 Mbit/s do 140 Mbit/s (Uradni list RS, št. 44/95),
– pravilnik o tehničnih pogojih za digitalni večkanalni naročniški sistem (Uradni list RS, št. 59/92),
– tehnični pogoji za analogne in digitalne multipleksne in linijske sisteme (PTT Vestnik, št. 32/89).
(2) Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati 53. člen pravilnika o omrežju ISDN (Uradni list RS, št. 52/95).
(3) Obstoječi zakupljeni vodi se morajo prilagoditi zahtevam iz II. in III. poglavja tega pravilnika najkasneje v enem letu po njegovi uveljavitvi.
11. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2660-14/98
Ljubljana, dne 21. septembra 2000.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

AAA Zlata odličnost