Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000

Kazalo

3687. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vzpostavitvi sistema bruto poravnave v realnem času, stran 9659.

Na podlagi tretjega odstavka 73. člena zakona o Agenciji RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95, 58/95, 73/95, 18/96 in 87/97), v zvezi s 4. točko sklepa o vodenju računov bank, hranilnic, hranilno kreditnih služb, drugih finančnih institucij in države pri Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 13/98) in v skladu z 20. členom zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o vzpostavitvi sistema bruto poravnave v realnem času
1. točka
V sklepu o vzpostavitvi sistema bruto poravnave v realnem času (Uradni list RS, št. 25/98) se v prvem odstavku 1. točke za besedo ‘’breme” črtata besedi ‘’pozicij na”, v drugem odstavku pa za besedo ‘’plačila” črtata besedi ‘’velikih vrednosti”.
2. točka
V 2. točki se doda nov četrti odstavek, ki glasi:
‘’Udeleženke sistema BPRČ zaprejo svoje pozicije pri Agenciji RS za plačilni promet v skladu z navodili, ki jih predpiše guverner Banke Slovenije.”
3. točka
Besedilo 3. točke se spremeni tako, da glasi:
‘’V sistemu BPRČ se poravnavajo vsa plačila velikih vrednosti ter vsa nujna plačila.
Plačilo velike vrednosti določi guverner Banke Slovenije s posebnim sklepom.”
4. točka
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 2. oktobra 2000.
Ljubljana, dne 31. avgusta 2000.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti