Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000

Kazalo

3661. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kobarid, stran 9626.

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Kobarid na seji dne 25. 7. 2000 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Kobarid
1. člen
V statutu Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00; v nadaljevanju: statut) se v drugem odstavku 42. člena črta prvi stavek.
2. člen
V 65. členu statuta se v peti alinei beseda “soglasje“ zamenja z besedo “mnenje“.
3. člen
V 69. členu statuta se v prvem stavku drugega odstavka za zadnjo vejico črta besedilo “razen če ni s statutom ali odlokom drugače določeno“ in se zapiše pika. Za njo se doda naslednjo besedilo: “Občinski svet lahko odloči v nasprotju s stališčem, mnenjem, pobudo in predlogi sveta KS z dvetretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta. V primeru, ko pristojna krajevna skupnost poda negativno mnenje glede ukinitve statusa javnega dobra na posamezni nepremičnini in iz obrazložitve mnenja izhaja, da krajevna skupnost ni verodostojno in odgovorno preučila dejansko uporabo in namembnost nepremičnine, se ustanovi posebna komisija, ki strokovno pregleda zadevo in izdela predlog za končno odločitev občinskega sveta. Komisijo sestavlja pet članov in sicer predstavnik občinske uprave, ki vodi postopek ukinitve javnega dobra, predstavnik pristojne krajevne skupnosti in člani strokovne komisije za okolje in prostor.“
4. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta Občine Kobarid se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 013-2/97
Kobarid, dne 25. julija 2000.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti