Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000

Kazalo

3648. Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu ob Kmečki ulici v Beltincih, stran 9600.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93 in 71/93) 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 15/95) ter 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00) je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 20. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu ob Kmečki ulici v Beltincih
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu ob Kmečki ulici v Beltincih (Uradni list RS, št. 67/99). Dopolni se besedilo navedenega odloka in grafične priloge zazidalnega načrta.
2. člen
Dopolni se grafični del zazidalnega načrta, in sicer naslednje grafične priloge:
– parcelacijski načrt,
– zakoličbena situacija,
– funkcionalno zemljišče,
– komunalni vodi.
3. člen
3. člen odloka se dopolni z navedbo parcel št. 2494, 2493, 2490 in 2489, vse k.o. Beltinci.
4. člen
4. člen odloka se dopolni, in sicer se za besedico območja doda: ob Kmečki ulici. Na koncu 4. člena se doda besedilo: Ob ulici proti čistilni napravi so predvideni obrtni, servisni, trgovski in poslovni objekti.
5. člen
7. člen odloka se dopolni, in sicer se doda: Servisni in obrtni objekti so pritlični z možnostjo podkletitve. Maksimalna višina teh objektov je lahko 6 m.
6. člen
5. člen odloka se dopolni z besedilom: Izmera parcele 2498 se lahko izvede v poznejši fazi. Razen za priključitev k stavbnim parcelam se delitev parcele ne sme izvajati.
7. člen
V 14. členu se v drugem odstavku + / - 2 m nadomesti s + / - 4 m.
8. člen
Doda se nov 15.a člen z besedilom:
Za vse posege, za katere se v lokacijskem postopku ugotovi, ali domneva, da bodo povzročali prekomerne negativne vplive na okolje (hrup, smrad, prah) se izdela ekspertno mnenje, na podlagi katerega se določijo ustrezni ukrepi za zmanjšanje ali odpravo prekomernih vplivov.
9. člen
Te dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 130/00
Beltinci, dne 20. julija 2000.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti