Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000

Kazalo

3643. Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila strokovnih sodelavcev, sodnih referentov v zemljiški knjigi, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih, stran 9586.

Na podlagi 59. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) izdaja ministrica za pravosodje
O D R E D B O
o spremembah odredbe o določitvi števila strokovnih sodelavcev, sodnih referentov v zemljiški knjigi, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih
I
V odredbi o določitvi števila strokovnih sodelavcev, sodnih referentov v zemljiški knjigi, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih (Uradni list RS, št. 83/94, 7/95, 14/97, 61/98, 92/99 in 35/00) se v točki I.:
– pod zaporedno številko 3 (Okrajno sodišče v Celju) tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»37 administrativnih delavcev.«,
– pod zaporedno številko 14 (Okrajno sodišče v Kopru) tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»25 administrativnih delavcev.«,
– pod zaporedno številko 40 (Okrajno sodišče v Trbovljah) druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»3 referente v zemljiški knjigi in vodjo,«.
II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 111-2/00
Ljubljana, dne 29. avgusta 2000.
Barbara Brezigar l. r.
Ministrica
za pravosodje