Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000

Kazalo

3243. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin o srednjeročnem in dolgoročnem planu Občine Velika Polana, stran 8597.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 8/84, 37/85, 29/86, 43/89, Uradni list RS, št. 26/90, 17/91, 19/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97), 6. člena statuta Občine Velika Polana, (Uradni list RS, št. 44/99) in 70. člena poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 44/99), je Občinski svet občine Velika Polana na 9. seji dne 6. 7. 2000 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin o srednjeročnem in dolgoročnem planu Občine Velika Polana
1
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Občine Velika Polana.
2
Dopolnjen osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Občinske uprave občine Velika Polana, Velika Polana 111, in sicer 30 dni od objave tega sklepa v Uradnem listu RS.
3
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutka v sejni sobi Občine Velika Polana.
4
Občani in zainteresirani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na javno razgrnjen osnutek Občinski upravi občine Velika Polana.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1-06/00
Velika Polana, dne 7. julija 2000.
Župan
Občine Velika Polana
Štefan Prša l. r.

AAA Zlata odličnost