Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000

Kazalo

3242. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 2000, stran 8597.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 39/96, 26/97, 10/98 in 74/98) ter 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na 16. redni seji dne 6. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Šentjernej za leto 2000 (Uradni list RS, št. 6/00, v nadaljnjem besedilu: odlok) se spremeni tako, da se glasi:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. Prenos presežka prihodkov (l.1998, 1999)    4,652.208,57
II. Skupaj prihodki               660,089.183,33
III. Skupaj odhodki               722,541.391,90
IV. Proračunski primanjkljaj (I.+II-III)     57,800.000,00
Proračunski primanjkljaj se pokriva z zadolževanjem v višini 57,800.000 SIT neto.
Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 26. 5. 2000 dalje.
Št. 032-168/2000
Šentjernej, dne 6. julija 2000.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.

AAA Zlata odličnost