Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000

Kazalo

3240. Sklep o razpisu svetovalnega referenduma, stran 8596.

Na podlagi 16. in 79. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99) in 46.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98 in 74/98) in 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – Odl. US, 34/96, 38/96, 43/96 – Odl. US in 82/88 – Odl. US) je Občinski svet občine Pivka na 12. seji dne 3. 7. 2000 sprejel naslednji
S K L E P
1
Razpiše se svetovalni referendum o vrnitvi prvotnega imena naselja Pivka: Šempeter na Pivki.
2
Referendum se razpiše za naselje Pivka.
3
Za dan razpisa referenduma se šteje 3. 7. 2000 in s tem dnem začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
4
Referendum se izvede v nedeljo 17. septembra 2000 od 7. do 19. ure.
5
Referendumsko vprašanje se glasi:
ALI SE STRINJATE S TEM, DA SE NASELJU »PIVKA« VRNE PRVOTNO IME »ŠEMPETER NA PIVKI«, TER DA SE VRNETA IMENI »HRASTJE« IN »RADOHOVA« KOT SESTAVNA DELA NASELJA »ŠEMPETER NA PIVKI«.
GLASUJEM:
ZA                   PROTI
Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA«, če se glasovalec strinja z vrnitvijo prvotnega imena, oziroma »PROTI«, če se glasovalec ne strinja z vrnitvijo prvotnega imena.
6
Postopek za izvedbo referenduma vodijo občinski organi.
7
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201/2000
Pivka, dne 3. julija 2000.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost