Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000

Kazalo

3237. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, stran 8595.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Lenart na 13. seji dne 27. 6. 2000 sprejel
S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javnega dobra za naslednjo nepremičnino:
1. parc. št. 1148/4 pašnik v izmeri 778 m2, pripisano pri vl. št. 610 k.o. Lenart
Ta parcela postane lastnina Občine Lenart in se odpiše od zemljiškoknjižnega vl. št. 610 k.o. Lenart in se za njih odpre nov vložek v isti k.o.
2. člen
Okrajno sodišče v Lenartu, po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastnino Občine Lenart na zemljiščih, ki so navedena v 1. členu tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46304-3/1999
Lenart, dne 27. junija 2000.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost