Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000

Kazalo

3233. Odredba o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Laško , stran 8590.

Na podlagi 4. člena pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99) in 36. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) izdaja župan Občine Laško
O D R E D B O
o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Laško
1. člen
S to odredbo se določajo merila in pogoji, na podlagi katerih Občinska uprava občine Laško, izda soglasje za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: gostinski obrati).
2. člen
V podaljšanem obratovalnem času lahko poslujejo gostinski obrati, kot sledi:
1. Restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije:
– v stanovanjskem objektu ali v stanovanjskem naselju najdlje do 1. ure naslednjega dne,
– izven stanovanjskega naselja najdlje do 2. ure naslednjega dne.
2. Slaščičarne, okrepčevalnice in bari:
– v stanovanjskem objektu ali v stanovanjskem naselju najdlje do 24. ure,
– izven stanovanjskega naselja najdlje do 1. ure naslednjega dne.
3. Gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko-poslovnih centrih, kulturnih ustanovah, športnih objektih) v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditev, vendar najdlje:
– v stanovanjskem objektu ali v stanovanjskem naselju najdlje do 1. ure naslednjega dne,
– izven stanovanjskega naselja najdlje do 2. ure naslednjega dne.
4. Hotelske terase in gostinski vrtovi v okviru nastanitvenih gostinskih obratov:
– v stanovanjskem naselju najdlje do 24. ure,
– izven stanovanjskega naselja najdlje do 1. ure naslednjega dne.
5. Diskoteke, nočni bari:
– v stanovanjskem naselju najdlje do 4. ure naslednjega dne,
– izven stanovanjskega naselja najdlje do 5. ure naslednjega dne.
Gostinski obrati lahko pričnejo z obratovanjem ob 5. uri.
3. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko obratovalni čas podaljša:
– v času prireditve Pivo in cvetje ter drugih javnih prireditvah, v skladu z dovoljenjem za izvedbo prireditve, ki ga izda Upravna enota občine Laško,
– ob raznih prireditvah, plesih in drugih kulturnozabavnih dogodkih, najdlje do 5. ure naslednjega dne, če gostinec, ki prireditev organizira, na Upravni enoti občine Laško pridobi ustrezna dovoljenja oziroma sodi organiziranje prireditev v okvir registrirane dejavnosti gostinca.
4. člen
Pri izdaji soglasja se upošteva:
1. Značilnosti območja, kjer se objekt nahaja:
– gostinska ponudba v turističnem kraju Laško in Rimske Toplice,
– oživitev starega mestnega jedra,
– neposredna bližina železniške in avtobusne postaje.
2. Vrsta gostinskega obrata.
3. Potrebe gostov v občini:
– gostinski obrati z dodatno ponudbo (prireditve, plesi, kulturni in športni program).
4. Izpolnjevanje ureditvenih in drugih pogojev gostinskega obrata:
– skrb za urejenost okolice gostinskega obrata,
– zagotovljena parkirna mesta,
– zagotovitev javnega reda in miru v obratu in okolici.
Soglasje za podaljšan obratovalni čas se lahko veže na izpolnitev določenih pogojev.
5. člen
Soglasje za podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata lahko Občinska uprava občine Laško gostincu odvzame in skrajša na 22. uro v primeru:
– utemeljenih pisnih pritožb občanov oziroma bližnjih stanovalcev glede motenja javnega reda in miru,
– večkratnih uradno ugotovljenih kršitev javnega reda in miru s strani policije in inšpekcijskih služb.
V primeru odvzema soglasja na podlagi prejšnjega odstavka tega člena je gostincu odvzeta možnost pridobitve tega soglasja za eno leto vnaprej.
6. člen
Gostinec mora uskladiti obratovalni čas gostinskega obrata, ki v času uveljavitve te odredbe obratuje v daljšem podaljšanem obratovalnem času, v enem letu od dneva uveljavitve odredbe.
7. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 306-1/00
Laško, dne 6. julija 2000.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost