Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000

Kazalo

3231. Odlok o članarini Lokalne turistične organizacije Laško, stran 8588.

Na podlagi 11. do 20. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 2. člena odredbe o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitivi v skupine (Uradni list RS, št. 65/98) in 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na 3. redni seji dne 3. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o članarini Lokalne turistične organizacije Laško
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določa način odmerjanja članarine in višina članarine Lokalne turistične organizacije (v nadaljevanju: LTO) Laško.
II. VIŠINA ČLANARINE GLEDE NA SKUPINO DEJAVNOSTI
2. člen
Glede na skupino dejavnosti se določi članarina v naslednjih točkah:
1. skupina dejavnosti        50 točk,
2. skupina dejavnosti        30 točk,
3. skupina dejavnosti        20 točk,
4. skupina dejavnosti        10 točk.
III. VIŠINA ČLANARINE GLEDE NA OBSEG PRIHODKA
3. člen
Glede na obseg celotnega prihodka se članarina določi v točkah, in sicer:
– pod 10 mio SIT          10 točk,
– od 10 mio SIT do 50 mio SIT    20 točk,
– od 50 mio SIT do 100 mio SIT   30 točk,
– od 100 mio SIT do 200 mio SIT   60 točk,
– od 200 mio SIT do 500 mio SIT   80 točk,
– nad 500 mio SIT         100 točk.
IV. NAČIN ODMERJANJA ČLANARINE
4. člen
Članarina se odmerja vnaprej. Plačuje se na naslednji način:
– članarina do višine 50.000 SIT v enem znesku, in sicer najkasneje do 31. oktobra leta, za katerega je odmerjena članarina,
– članarina nad 50.000 SIT v dveh zneskih, in sicer prvi znesek do 30. junija, drugi pa najkasneje do 31. oktobra leta, za katerega je odmerjena članarina.
5. člen
Člani LTO so dolžni Občini Laško sporočiti uradne podatke o vrsti registrirane dejavnosti, ki jo opravljajo, in o obsegu prihodka, ki ga je član dosegel v letu pred letom, za katerega se določi članarina, vsako leto najkasneje do 28. februarja.
Občina Laško posreduje Davčni upravi Laško podatke iz prejšnjega odstavka tega člena najkasneje do 31. marca v letu, za katerega se določa članarina. Davčna uprava na podlagi pridobljenih podatkov izvede postopek za odmero in pobiranje članarine.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
6. člen
Prvo leto ustanovitve Lokalne turistične organizacije člani LTO sporočijo podatke o vrsti registrirane dejavnosti in o obsegu prihodka v roku, ki je določen v pozivu Občine Laško za dostavo zahtevanih podatkov.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 33301-9/98-02-04
Laško, dne 6. julija 2000.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost